.

 

Kişisel Verilere İlişkin Gizlilik Politikası

Değerli müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve üyelerimiz;

fitstop.com.tr olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla fitstop.com.tr olarak kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 • Siteye üye olmanız halinde, site üyesi (Site Üyesi) olarak işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine www.fitstop.com.tr linki üzerinden ulaşabilirsiniz.
 • Sitede alışveriş yapmanız halinde işlenecek kişisel verileriniz hakkında aydınlatma metnine www.fitstop.com.tr linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca fitstop.com.tr olarak; site kullanımlarına ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla sitede çerezler kullanmaktayız. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı çerez politikasına www.fitstop.com.tr linki üzerinden erişebilirsiniz.

 1. Tarafımızdan Toplanan Kişisel Veriler Nelerdir?

Aşağıda yer alan veri konusu kişi gruplarından sağladığımız hizmetlere ilişkin olarak ve faaliyetlerimiz kapsamında kişisel veri toplamaktayız. Söz konusu kişisel verileri, her şartta KVKK’da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak ve işbu metinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz.

fitstop.com.tr Mağazası Ziyaretçisi

CCTV kamera görüntüsü

fitstop.com.tr Mağazası Müşterisi

CCTV kamera görüntüsü

Kimlik bilgisi (Ad soyad)

Telefon numarası (Talep ettiğiniz hizmet/işlem gerektirdiği takdirde)

Alışveriş Bilgisi (Alışveriş tarihi, zamanı,  miktarı, içeriği, ödeme şekli, fatura bilgileri vs.)

Alışverişin kredi kartı ile yapılması halinde kredi kartı bilgileri (fitstop.com.tr tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır)

Çevrimiçi Ziyaretçi

 

IP adresi

Çevrimiçi Misafir/Üye Müşteri

Kimlik bilgisi (ad soyad)

İletişim bilgisi (Cep telefonu numarası, e-posta adresi, birbirinden farklı ise adres, fatura adresi, teslimat adresi, )

Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı,  miktarı, içeriği, ödeme şekli, fatura bilgileri vs.)

Alışverişin kredi kartı ile yapılması halinde kredi kartı bilgileri (fitstop.com.tr tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır)

Alışveriş işleminize ilişkin log kayıtları ve IP adresiniz

Site Üyesi

 

 

Kimlik Bilgisi (Ad soyad)

Siteye üye olurken belirleyeceğiniz şifreniz

İletişim Bilgisi (E-posta adresi ve cep telefonu numarası)

Adres bilginiz (Gelecek siparişlerde de kullanmak amacıyla adres bilginizi kaydetmeniz halinde.)

Doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi (Opsiyonel olarak paylaşmayı tercih etmeniz halinde.)

Siteyi kullanımınıza ilişkin log kayıtlarınız

Lokasyon veriniz (İnternet sitesinden konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde)

Sipariş bilgileriniz (Verdiğiniz siparişler, tarihleri, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli gibi sipariş bilgileriniz)

Cevaplanması bütünüyle sizin tercihinize bırakılmış anket sorularının cevapları ve analizleri

Talep ve Şikayet İletenler

Kimlik Bilgisi (Ad soyad)

İletişim Bilgisi (E-posta adresi ve cep telefonu numarası)

Şikayet ve Talep içeriği


Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız Nedir?

KVKK uyarınca fitstop.com.tr olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz “kişisel verilerin işlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.

fitstop.com.tr olarak kişisel verilerinizi şu sebeplerden dolayı işliyoruz:

Ortak amaçlar;

Mağazalarımızı ziyaret etmeniz halinde;

Mağazada gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, fitstop.com.tr ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla işleyeceğiz.

Mağazamızdan ve site üzerinden alışveriş yapmanız halinde

Pazarlama, satış departmanlarının faaliyetleri kapsamında sözleşmenin akdedilmesi, fatura düzenlenmesi, site üzerinden satın almış olduğunuz ürünün adresinize gönderilmesi, ödeme alınması, bizimle iletişime geçtiğiniz taktirde sorun ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçilebilmesi ve sözleşmenin ifası ile ilgili diğer amaçlarla işleyeceğiz.

Siteye üye olmanız halinde;

fitstop.com.tr’nin pazarlama, e-ticaret, satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında; üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, siteye üye girişinin yapılabilmesi amacıyla, üye olarak site üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek, bizimle iletişime geçtiğiniz taktirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek, sizinle imzalayacağımız üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, üye olarak tarafınıza daha önce vermiş olduğunuz siparişleri ve sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla işleyeceğiz.

Site üzerinden yer (lokasyon) bilgilerinizi paylaşmayı kabul etmeniz halinde;

fitstop.com.tr’nin bilişim teknolojileri, e-ticaret, pazarlama gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında; size en yakın fitstop.com.tr mağazasını bulmak amacıyla yer (lokasyon) bilginizi işleyeceğiz.

Bilişim teknolojileri, e-ticaret gibi departmanların faaliyetleri kapsamında; genel ve size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

Talep ve şikayetlerinizi fitstop.com.tr’ye iletmeniz halinde;

Sizden gelecek soruları yanıtlayabilmek, talep ve şikayetlerinizi sonuçlandırabilmek, müşteri memnuniyeti sağlayabilmek, ürün değişim, iade ve transfer prosedürünün uygun şekilde işleyişini sağlayabilmek ve bu süreçleri takip edebilmek, müşteirlerle ilgili süreçlerin mükemmelleştirilmesi ve müşteriyle ilgili şirket içi süreçleri daha iyi yönetebilmek gibi amaçlarla işleyeceğiz.

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacağız.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

fitstop.com.tr olarak kişisel verilerinizi ancak işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda;

Size e-posta ya da sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde;

kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla fitstop.com.tr’nin yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşmaktayız.

Kullanmakta olduğumuz müşteri ilişkileri yöntemi sistem sunucularının yurt dışında yer alması sebebiyle kişisel verilerinizi KVKK’nın 9. maddesinde yer alan şartlara uygun olarak yurt dışına aktarmayız.

fitstop.com.tr olarak kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarırken her halükarda kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari, teknik ve hukuki tedbirleri almaktayız.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

 1. a)   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b)   Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 3. c)   Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)   Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,

 1. d)   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e)   Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Gülba A.Ş’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f)   Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
 4. g)   Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,
 5. ğ)   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Başvuruda;

 1. a)   Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c)   Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. ç)   Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. d)   Talep konusu,

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.